Холистично здраве

Обединяване на възгледите на традиционната медицина с цялостното разбиране за човешкото същество

Във Weleda се стремим към развиването на холистичен подход в медицинската терапия. Изграждаме познанията и практиката си върху принципите на антропософската медицина – медицинска система, основана в началото на 20-те години на миналия век от философа Рудолф Щайнер и лекарката Ита Вегман.

Собствени източници на здраве

Салутогенезисът има важна роля при холистичното здраве. То не се приема като статична величина, а като непрекъснат процес на развитие. Това означава, че всеки открива какво допринася за собственото му здраве и решава сам за себе си какво трябва да се направи за поддържане на душевния комфорт и цялостното физическо здраве.

Салутогенезис

Интегрирана медицинска система

Антропософската медицина представлява интегрирана медицинска система и не признава вписването й в категорията на „алтернативната медицина“. Вместо това тя надгражда върху системите и практиката на традиционната медицина чрез холистичен подход и използването на традиционни и атропософски медицински продукти.

Антропософска медицина

Възстановяване на баланса

Терапевтичният метод при антропософската медицина се основава върху баланса на четири организационни принципа: физическо ниво; ниво на жизнените сили или жизненост; душевно ниво и индивидуално ниво или его. Целта на терапията е да се възстанови необходимото равновесие, когато се е изгубил балансът между тези четири принципа.

Терапевтични методи

Уникални продукти

Weleda изпълнява производствения процес на своите продукти в рамките на фирмата, като се придържа към няколко отличителни принципа – специалния ритмичен процес, процеса на постепенно загряване и нашата уникална обработка на метали и минерали. Освен това суровините ни се отглеждат в наши собствени градини за лечебни растения, за да се гарантира най-високо качество.

Производствен процес