Антропософска медицина

Практиката на интегративната медицина

Във Weleda вярваме в антропософската медицина и я практикуваме – система, развита в началото на 20-те години на миналия век и приета широко от европейското общество. Като медицинска система, която подпомага и допълва традиционната медицина, антропософията прилага холистичен подход и използва традиционни и антропософски лекарствени продукти. Подходът към лечението, както и изборът на лекарствени продукти и други терапии, са строго индивидуализирани за всеки пациент, като се цели да се предизвика процес на развитие, който ще подсили естествената способност на пациента за самолекуване.

История

Концепцията на  антропософия е развита от австрийския философ  Рудолф Щайнер (1861-1925) и изследва до каква степен човек е постигнал осъзнатост за своя вътрешен живот и доколко живее в хармония с обкръжаващата го природна и социална среда.

Холандската лекарка  Ита Вегман (1876-1943), съосновател на Weleda, допринася допълнително за развитието на антропософската медицина. Системата се основава на резултатите от насочената към използването на научни методи (също така наричана „традиционна“) медицина и познанието и методите на антропософията. Това е интегративна медицина, която не се идентифицира като „алтернативна медицина“. Като част от поредица специални терапевтични системи, които също така включват хомеопатията и билковата медицина, антропософската медицина цели да надгражда върху традиционната медицина, като използва специфични терапевтични методи и лекарства.

 

Принципите на атропософската медицина

При антропософската медицина винаги се започва, като се поставя конвенционална диагноза, но лекарят или терапевтът не се ръководи просто от симптомите на болестта. Вместо това те проучват психологическите, психическите и духовните аспекти на житейския опит на пациента, както и способността му за самолекуване и постоянно развитие.

Прокарването на мост между физическия и емоционален елемент при поставянето на диагноза и лечението е само един от уникалните основополагащи принципи на антропософската медицина.  Освен това лекарят или терапевтът наблюдава личността и особеностите на пациента като цяло, включително аспектите на телосложението и езика на тялото – начин на движение, вид ръкостискане, модели на сън, търпимост към горещина и студ, дишане и физически ритми.

Човекът се наблюдава и проучва на четири нива:

1) Материално или физическо ниво, подлежащо на изследване физически или технически, както е в традиционната медицина
2) Ниво на жизнените сили или жизненост на индивида
3) Душевно ниво – може да се приеме като психологическата или емоционалната сфера
4) Индивидуално ниво – духовната индивидуалност или характер на човека, понякога наричана его
При създаването на подробна анамнеза и произлизащия от нея избор на лечение според индивидуалния случай, съвместната работа на лекар и пациент е от съществено значение за възстановяването. Възстановяването е процес на сътрудничество, в който лекарят включва пациента във всеки един етап, в който последният трябва да участва активно. 

 

Антропософската медицина представлява пример за най-добра практика на „Интегративна медицина“, както е дефинирана от Консорциума на академичните центрове за интегративна медицина www.im-consortium.org.

Продукт

Антропософските лекарства се произвеждат според антропософските фармацевтични принципи и процеси, някои от които са общи с тези на хомеопатията, докато други са нехомеопатични, като отразяват взаимовръзката между хората и света на природата. Производството им се управлява от стандартите за добра производствена практика (GMP), а качеството им се контролира от критериите и параметрите, определени в официалните фармакопеи.

Здравето е непрекъснат процес на развитие

Салутогенезисът като наука за развитие на здравето се фокусира върху факторите, които подпомагат човешкото здраве, за разлика от тези, които причиняват заболяване.

Салутогенезис

Уникални фармацевтични продукти

Обработката на фармацевтичните ни продукти е съобразена с фармакопеите, докато отличителното ни производство се базира на три съществени елемента.

Прозиводствен процес

Връщане на баланса

Процесът на терапия при антропософската медицина се основава върху баланса на четири организационни принципа.

Терапевтични методи