Производствен процес на фармацевтичните продукти

Висококачествените материали и уникалните производствени процеси гарантират първокласни фармацевтични продукти

При производството на нашите фармацевтични продукти използваме само висококачествени суровини с доказан произход. За да поддържаме този висок стандарт, отглеждаме наши лечебни растения в собствени градини. Обработката на фармацевтичните ни продукти е съобразена с фармакопеите, докато отличителното ни производство се базира на три съществени елемента: специален ритмичен процес, процес на постепенно загряване и нашата уникална обработка на метали и минерали.

Висококачествени суровини от собствените ни градини

В антропософската медицина съставките на дадено вещество са важни за неговия терапевтичен ефект, но също така важни са и неговият произход и последващата обработка – цялата биография на веществото. В края на краищата от качеството произтича всичко останало – отличното качество, чистотата и автентичността са с най-висок приоритет за всички наши лекарствени вещества.

 

Партньорства за растенията, които не могат да бъдат култивирани

За да гарантира това, Weleda разполага със собствени градини за лечебни растения, включително най-голямата такава градина в Европа – със 180 вида лекарствени растения, отглеждани биодинамично на 16 акра площ. Лечебните съставки на тези растения се използват в лекарствата на Weleda, но ние също така насърчаваме развитието на проекти за екологично и контролирано отглеждане на лечебни растения по целия свят, а за някои съставки извършваме проучване на ландшафтни райони, където съставките от диви растения могат да се събират в надеждни условия.

Други съществени за антропософските лекарства съставки могат да са от неорганичен, животински или метален произход. Съставът на тези суровини е също толкова важен за производството на лекарствата. Необходимите метали и минерали, които купуваме, не са готови за употреба, а се обработват от нас от естественото им първично състояние.

 

Фармацевтични производствени процеси

След като вече сме събрали висококачествените си суровини, фармацевтичните производствени процеси, през които те трябва да преминат, както и специалните рецепти, от които са важна част, са също толкова значими за качеството и действието на лекарствата на Weleda. Преди всичко се придържаме към съответните фармакопеи за обработка на суровините в лекарства – те включват мерки за качество, както и редовни проверки от правителствени институции.

От суровините често се взимат проби и се извършва проверка, за да се гарантира, че не са замърсени с пестициди, тежки метали или че няма вероятност да са заразени с бактерии или гъбички.

Обработката на суровините във Weleda се отличава със своите елементи, като минава през три етапа – специален ритмичен процес, процес на постепенно загряване и нашата уникална обработка на метали и минерали. Също така имаме три уникални производствени процеса, които се прилагат само във Weleda: метално огледало, „прорастване“ на метали и Rh-метод.

Метално огледало

Металното огледало е вид „подмладяващо лекарство“ за даден метал. При този производствен процес металът се втечнява и след това се изпарява чрез непрекъснато увеличаване на топлината във вакуумно пространство. По време на този процес металът се отразява като метално огледало по стените на стъклената колба. Метал, който може да бъде на възраст милиони години, се пречиства и подмладява, като „новият“ метал действа по-активно и динамично в сравнение със „стария“.

„Прорастване“ на метали

При „прорастването“ на метали се произвежда разтворим препарат от минерална руда или естествено срещащ се метал. Той се използва като „тор“ за почвата, в която може да се отглежда дадено лечебно растение. Растението се събира и се компостира по време на цъфтежа, а на следващата година компостът се използва за обогатяване на почвата за нова леха от същия вид растение.

Процесът се повтаря още веднъж и след това растението от третата реколта се обработва в лекарствен продукт. Безжизненият метал се е превърнал в част от процеса на създаване на живот и по този начин действието му се е усилило и динамизирало.

Rh-method

С помощта на Rh-метода (Rh означава ритъм) се произвеждат водни препарати от свежи растения. Соковете от пресованите растения се загряват многократно до 37°C и се разклащат ритмично на сутринта. Вечерта се охлаждат до 4°C и след това отново се разклащат ритмично. Докато получените ферментирали продукти са запечатани и се съхраняват на хладно място, те не се нуждаят от консерванти.

Водните Rh-разтвори са налични само в малки опаковки от 20мл поради ограничения срок на годност на отворените опаковки. Този метод е особено добър за производството на лекарствени продукти за деца, тъй като се избягва употребата на алкохол като консервант.

Здравето е непрекъснат процес на развитие

Салутогенезисът като наука за развитие на здравето се фокусира върху факторите, които подпомагат човешкото здраве, за разлика от тези, които причиняват заболяване.

Салутогенезис

Интегрирана медицинска система

Антропософията е медицинска система, която допълва традиционната медицина, чрез холистичен подход, като използва традиционни и атропософски медицински продукти.

Антропософска медицина

Възстановяване на баланса

Процесът на терапия при антропософската медицина се основава върху баланса на четири организационни принципа.

Терапевтични методи