Салутогенезис

Концепцията за салутогенезис (от латинското salus (здраве) и гръцкото genesis (произход)) е развита през 70-те години на миналия век от Аарон Антоновски (1923 – 1994), медицински социолог от американо-израелски произход. Той описва „развитието на здравето“ като процес на откриване и използване на източниците на здравето.

Салутогенезис – ключът към здравословния живот

Салутогенезисът като наука за развитие на здравето се фокусира върху факторите, които подпомагат човешкото здраве, за разлика от тези, които причиняват заболяване. Моделът на салутогенезиса се занимава с връзката между здравето, стреса и начина, по който човек се справя с него. Според Антоновски човешкото здраве не е статична величина, а непрекъснат процес на развитие. Това означава, че всеки открива какво допринася за собственото му здраве и решава сам за себе си какво трябва да се направи за поддържане на душевния комфорт и цялостното физическо здраве.

Да бъдете свой собствен източник на здраве

Научното познание за значението на биологичните ритми в природата и при хората е много важно в антропософската терапия, която цели да използва собствените лечебни сили на хората. Пациентите се окуражават да бъдат свой собствен източник на здраве, който могат да активират и подсилват, за да се възстановят от болест, да влязат във форма и да продължат да водят здравословен живот или да подобрят качеството на живот, когато страдат от хронично заболяване. Значението на салутогенезиса в антропософската медицина е да се развие ясно „чувство за съгласуваност“ (усещане за разбираемост, податливост и смисленост). С оглед на това пациентите могат, въпреки че временно са болни и слаби, да бъдат в мир със себе си и своята среда, осъзнавайки, че са намерили правилното място в живота и обществото.

Подсилване на нашите вътрешни жизнени сили

Ако сме в състояние да водим пълноценен живот когато сме болни, сме по-малко склонни да приемаме тези житейски предизвикателства като форма на наказание или като причина да се чувстваме виновни. Вместо това болестта ни предоставя възможността да приемем заболяването, като активно изследваме и проучваме самите себе си, докато личността ни се развива чрез преживяването. Това, от своя страна, подсилва нашите вътрешни жизнени сили и се отразява позитивно върху обективно оценяваното „здраве“.

Уникални фармацевтични продукти

Обработката на фармацевтичните ни продукти е съобразена с фармакопеите, докато отличителното ни производство се базира на три съществени елемента.

Производствен процес

Възстановяване на баланса

Процесът на терапия при антропософската медицина се основава върху баланса на четири организационни принципа.

Терапевтични методи

Интегрирана медицинска система

Антропософията е медицинска система, която допълва традиционната медицина, чрез холистичен подход, като използва традиционни и атропософски медицински продукти.

Антропософска медицина