Нашите ценности

Седемте основни принципа на Weleda

Седемте основни принципа на Weleda

Weleda е уникална организация – икономически процъфтяваща, загрижена и посветена на опазването на природата, околната среда и хората. Ние сме се посветили на тази роля чрез спазване на седем основополагащи принципа, които са непреходни и обвързващи за всеки, който работи с нас и които ясно подчертават начина ни на действие. Искаме да споделим тези принципи с вас, за да разберете кои сме ние и защо работим по този начин.

1.Честно отношение към клиенти, партньори и снабдители

Weleda прилага принципите на прозрачност и честна комуникация, които формират лоялно и ефективно сътрудничество и са основата на бизнес отношенията на Weleda по света. По този начин се постигат надеждни връзки с клиенти, снабдители и партньори.

2. Връзки в духа на партньорство между мениджмънт и служители

Служители на Weleda предоставят своите способности в служба на компанията и са високо оценени като професионалисти. Те познават оперативния процес и структура и поемат отговорност за своите задължения. В резултат те са способни да участват в оценяването и взимането на решенията в съответствие на своята област на отговорност. Посветеността на работата на всички служители е източник на иновации за бизнес развитие.

3. Всеобхватно качество

Натуралните суровини за продуктите на Weleda се обработват в диференцирани и сензитивни работни процеси по такъв начин, че субстанциите и активните съставки да въздействат ефективно. Холистичният поглед към човека, съставен от тяло и дух и разбирането за Земята като жив организъм, свързан с целия космос, който антропософията въплъщава, създава по-пълно разбиране за натуралните съставки и природата на техните ефекти, като по този начин повишава разбирането за качество. Продуктите, създадени на базата на това познание, са изключително ефективни и допринасят за благосъстоянието на човека. Постоянното развитие на научни тестови методи допълнително подпомагат това интегрално разбиране за качество.

 

4. Съчетаване на природна и духовна наука в изследователската и развойна дейност

За Weleda човекът е в центъра на нещата. Заради хората, заедно с нашите партньори изследваме и разработваме иновации, напълно нови продукти и терапевтични подходи. Прилага се комбинация от природни и хуманитарни науки. Те позволяват на Weleda да изгради модерен поглед към холистичното разбиране на болестта, здравето и грижата за човека.

5. Високи екологични стандарти

Земните ресурси са ограничени. Те трябва да бъдат запазени, в името на човека и природата. Ние приемаме тази отговорност сериозно и поставяме високи екологични стандарти. За нас устойчивото развитие означава грижа и съхранение на натуралните ресурси.

6. Етични и с добавена стойност бизнес практики

От създаването си ние следваме корпоративните цели, произтичащи от основополагащата идея на компанията: грижа за човека в неговото развитие, индивидуално поддържане и възстановяване на  здравето и нуждата му от физическо благосъстояние и балансиран начин на живот. Това разбиране определя бизнес ориентацията на Weleda и ще остане пътеводна светлина и движеща сила на всички наши действия. Цените на продуктите и услугите на Weleda има не само за цел поощряване на равностойното отношение, но и запазване интересите на клиентите, снабдители и инвеститорите ни. Според възможностите си, Weleda участва в инициативи, които подпомагат хората.

7. Културно разнообразие като вдъхновяваща сила

Weleda е представена в много държави и пазари по света. По този начин се създава културно разнообразие, което за нас е вдъхновяващо и  въздействащо. Исторически Weleda се е развила от отделни предприемачески инициативи, които са свързани в корпоративна група, оперираща под обединен мениджмънт. Бордът на директорите и мениджмънтът на Weleda Group изпълняват управленските си задължения в интерес на успешното развитие на цялата група. Унифицирани етнически и качествени стандарти и корпоративната, маркетингова и функционална стратегия и политика са обвързващи за цялата Weleda Group.

Weleda днес

Началото e сложено в барака в Швейцария, а днес Weleda е глобална компания с 2000 служители в 50 страни.

Научете повече за Weleda днес