Weleda днес

Weleda Франция, Юнинг

Weleda – пионер и водещ световен производител на холистична натурална козметика и антропософски лекарства, които подпомагат здравето, благосъстоянието и жизнеността на хората.

Трите главни обекта на Weleda са близо един до друг, като централата се намира в Арлесхайм, Швейцария, само на няколко километра от клона в Юнинг, Франция. Фабриката и градините в Швебиш Гмюнд са само на 250  км североизточно в Германия. На тези три места се подготвят над 1000 натурални, устойчиво отгледани суровини за продуктите на Weleda. Над 100 натурални козметични продукта, 10 диетични и около 2 500 лекарства също се произвеждат там.

 

Високи стандарти, високо качество

Най-високите стандарти на качество и педатичното използване на ресурси вървят ръка за ръка с производството на продукти. Около 78 % от суровините са от органично или биодинамично отглеждане и от контролирани диворастящи реколти. Във всички продукти са използвани само натурални субстанции – избягва се употребата на изкуствени консерванти и оцветители. Weleda се радва на утвърдена репутация за своето качество, отговорно отношение и устойчиво бизнес развитие.

Структура на компанията

Weleda се състои от 19 мажоритарни собственици на акции и компанията има приблизително 2000 служители по света. Около 40 % от капитала и 80% от правото на глас във Weleda АД се притежава от двама мажоритарни собственика,  Общото антропософско  общество (AAG, Дорнах, Швейцария) и Клиниката в Арлесхайм (KA, Арлесхайм, Швейцария), известна преди като „Клиниката на Ита Вегман“ АД. Останалите регистрирани акции и сертификатите за участие без право на глас са свободно търгуеми. Само членове на Общото антропософско  общество имат право на регистрация за акции.  Weleda се предлага в над 50 страни на пет континента.

Устойчиво развитие още от самото начало

След основаването си през 1921 г., Weleda се отнася със социална, екологична и икономическа отговорност във всички свои бизнес операции от снабдяването със суровини до производството на козметични и фармацевтични продукти, тяхното пакетиране и доставка. Weleda също така отглежда медицински растения и поддържа собствена база за производство на тинктури, където се преработват суровини чрез дестилиране, екстракция или потенциране. Въпреки че някои от методите са се променили във времето, винаги сме оставали верни на себе си, нашите основатели и ценности. В социален, екологичен и икономически аспект ние оперираме при спазване на непроменени принципи от самото ни създаване. Ние искрено вярваме, че тази последователност води до положителна промяна в света.

 

Голяма ангажираност

Традициите и иновациите са еднакво важни за Weleda. Те са основата на нашата дългосрочна ангажираност към трите стълба на екологична, социлна и икономическа отговорност.

Устойчивото развитие във Weleda

Силни основополагащи принципи

До ден днешен Weleda остава вярна на строго установените духовни принципи на своите основатели и техният ефект дава отражение върху цялата компания.

Научете повече за Нашето наследство