Антропософия

Антропософията е основана от философа и естествоизпитател Рудолф Щайнер заедно с колеги единомишленици. Научноизследователският метод повлиява други направления, включително образованието, архитектурата, изкуството и медицината, а влиянието му може да се види всекидневно във Weleda и досега.

Създадена от Рудолф Щайнер

Антропософията е разпространен по целия свят научноизследователски метод с европейски корени, който изучава духовността чрез науката. Тя предлага начини за по-пълно разбиране на човешките закони и как трябва да се действа съобразно тях, като дава формули и предлага действия за различни житейски сфери.

Основана е от австрийския естествоизпитател, учен и философ Рудолф Щайнер (1861-1925), който бил страстен изследовател и изключително начетен в много области на науката, природните закони и философското мислене.

От научно мислене до духовно изживяване

В контраст с тогавашния начин на мислене в академичните и университетските среди, Щайнер използва термина, имайки предвид изследването на духовната сфера чрез научни и духовни опитности и именно на това той посвещава своята работа. Антропософията води своето начало от прецизното научно мислене. Прецизните научноизследователски методи, които иначе се ограничават до материалния свят, достигат до духовната сфера чрез науката.

Антропософията може да бъде описана така: Човекът разбира света чрез своите сетива и процесите на своя ум – знанието за тези открития получава наименованието антропология. Антропософията разширила приложението на този подход до духовното ниво, защото човекът може също да възприема обкръжаващата го среда чрез чувствата и мислите. Щайнер нарекъл антропософията „мъдростта на човека“, защото на гръцки anthropos означава човек, а sophia – мъдрост.

 

Създаване на Гьотеанума

Щайнер продължава пътя й, като основава Всеобщото антропософско общество през 1923г., чиято мисия продължава да бъде да отстоява свободния културен и интелектуален живот и да насърчава научните изследвания в духовната сфера. За целите на духовните изследвания се създава Школата за духовна наука в Дорнах, само на няколко километра от днешния главен офис на Weleda в Арлесхайм. Сградата със забележителна архитектура, която е дом на училището, е наречена Гьотеанум. Тя е център за антропософия, проектиран от самия Рудолф Щайнер, включващ две зали за изпълнения с 1500 места, галерия, лекционни зали, библиотека, книжарница и административни помещения на Антропософското общество. Няколко пъти годишно тук все още се провеждат конференции на теми от общ интерес.

Влиянието на антропософията върху Weleda

Целта на антропософията е развитието на цялостното човешко същество. Днес тя се разпростира в много области, включително образованието, архитектурата, изкуството, медицината и земеделието. По инициатива на Щайнер се появяват Валдорфските училища, наричани още училища и детски градини на Щайнер, както и антропософската медицина, натуралните продукти за грижа за тялото и биодинамичното земеделие. Всички тези направления са неразделна част от Weleda и до днес.

Било то в производството на нашите лекарствени продукти и натурална козметика или във взаимоотношенията ни с партньорите, доставчиците и служителите, ние винаги възприемаме хората, обществото и природата като едно холистично цяло, скрепено от взаимовръзката между ежедневните ни дейности и природата.

 

Мъж с визия

Духовният и философски основател на Weleda.

Рудолф Щайнер

Тя прилага теорията на практика

Проницателна жена с неоспорими възгледи за реформата в медицинското лечение.

Ита Вегман

Директор на Weleda в продължение на 35 г.

Поставя началото на производството на антропософски фармацевтични продукти и козметика.

Оскар Шмидел

Как започва

Всичко започва с една болница и една фармацевтична лаборатория.

от 1921 г.