Рудолф Щайнер

Духовният и философски основател на Weleda

Рудолф Йозеф Лоренц Щайнер (25 или 27 февруари 186 1г. – 30 март 1925 г.) е роден в днешна Хърватия, но е още бебе, когато родителите му се преместват в Австрия. Баща му работи като оператор на железопътен телеграф и е човек с неоспорими възгледи, а Рудолф получава ранното си образование в селски училища и у дома. Възприемчив към идеите за духовния и материалния свят, той придобива докторска степен по философия от Университета в Рощок, а преди това вече е публикувал множество трудове по литература и философия – сред произведенията му са „Философия на свободата“ и „Теория на познанието в Гьотевия светоглед“. В началото на 20-ти век той основава духовно движение – антропософия. То се основава на германската идеалистична философия и теософия, която насърчава индивида да възприеме собственото си тяло, ум и дух като неразривно свързани с нашия свят – част от една холистична система.

От философия до наука и духовност

В първия, по-философски ориентиран етап на това движение, Щайнер се опитва да намери синтез между науката и духовността. Философските му трудове от тези години, които той нарича духовна наука, целят да приложат яснотата на мисленето, характерна за западната философия по духовните въпроси. Във втория етап, около 1907г., той работи в различни области, включително в области от изкуството като драмата и изкуството на движението, в които той развива нова артистична форма – евритмията. Неговия архитектурен труд достига най-високата си точка с построяването на Гьотеанум – културен център, подслоняващ всички изкуства. В третия етап от своя труд Щайнер работи за утвърждаването на различни практически начинания, включително Валдорфското образование, биодинамичното земеделие и антропософската медицина.

Нов подход към медицината

От края на първото десетилетие на 20-ти век и след това Щайнер започва работа с лекари и химици за създаването на нов подход в медицината. През 1921 г. лекарката Ита Вегман, химикът Оскар Шмидел и други лекари и фармацевти се събират под ръководството на Щайнер, за да определят как точно биха могли да използват тази философия, за да се погрижат за нуждите на пациентите. Те разбират, че човешкото тяло притежава забележителната способност да се самолекува, но че също така понякога се нуждае от малко помощ, затова разработват персонален подход към грижата за здравето, използвайки естествени съставки, които подпомагат инстинкта на тялото да се самолекува. С това вярване и задълбочените научни и философски познания те основават Weleda.

Голямо влияние върху Weleda

Щайнер и неговият изцяло нов начин на мислене са основополагащи за Weleda. Въпреки че не заемал ръководни длъжности, той и д-р Ита Вегман били част от т.нар. Kontrollstelle – всеобхватна група от съветници, стояща в основата на компанията. Също така бил отговорен за името на компанията и логото, чийто дизайн замислил самият той.

Преди всичко Рудолф Щайнер оказал най-голямо влияние върху интелектуалните и духовни принципи на Weleda. Той олицетворявал виждането за нов лечебен процес, довеждайки го от антропологичните предпоставки до конкретните средства за лечение и производството на лекарства.

 

Тя прилага теорията на практика

Проницателна жена с неоспорими възгледи за реформата в медицинското лечение.

Ита Вегман

Директор на Weleda в продължение на 35 г.

Поставя началото на производството на антропософски фармацевтични продукти и козметика.

Оскар Шмидел

Разпространен по целия свят научноизследователски метод

Повлиява други направления, включително образованието, архитектурата, изкуството и медицината.

Антропософия

Как започва

Всичко започва с една болница и една фармацевтична лаборатория.

От 1921 г.