Оскар Шмидел

Уверен в себе си човек, който поставя началото на производството на антропософски фармацевтични продукти и козметика

Д-р Оскар Шмидел (30 октомври 1887 г. – 27 декември 1959 г.) е фармацевт, антропософ, терапевт, учен гьотеанист и теософ. Учи химия в Мюнхенския университет и се присъединява към Теософското общество. През 1907 г., след като изслушва лекция на Рудолф Щайнер, той става негов личен ученик и през 1912 г. основава химично-теософската лаборатория, където цветовете на растенията се изучават по антропософски метод. Той отваря своя собствена лаборатория през 1913 г., предимно с цел производство на козметични продукти.

Производство на антропософски лекарства

Скоро след това Шмидел е помолен от Рудолф Щайнер да премести лабораторията си в Дорнах. Започвайки от една примитивна барака там, той помага за обзавеждането на първия Гьотеанум. Наред с това вече е започнал да произвежда свои собствени антропософски лекарства. От 1919 г. започва интензивното производство на лекарства, първоначално с помощта на д-р Ита Вегман, а по-късно с тази на д-р Лудвиг Нол (1872 – 1930), с когото той създава изцяло нов асортимент от добавки.

Директор на Weledа в продължение на 35 г.

През 1922 г. Шмидел поема отговорността за научните изследвания и производствения отдел на Weleda, а през 1924 г. става директор на цялата компания, като тази организация на работата се запазва до смъртта му през 1959 г.

Оскар Шмидел е познат и до днес като пример за пионер във фармацията. Именно той основава антропософската лаборатория и слага начало на производството на козметични и фармацевтични продукти. Той също e човекът, който моли Рудолф Щайнер да проведе медицински курс за лекари – постъпка, която повече от всяка друга допринася за развитието на антропософската медицина.

 

Разпространен по целия свят научноизследователски метод

Повлиява други направления, включително образованието, архитектурата, изкуството и медицината.

Антропософия

Мъж с визия

Духовният и философски основател на Weleda. Той олицетворявал виждането за нов лечебен процес, довеждайки го от антропологичните предпоставки до конкретните средства за лечение и производството на лекарства.

Рудолф Щайнер

Тя прилага теорията на практика

Проницателна жена с неоспорими възгледи за реформата в медицинското лечение.

Ита Вегман

Как започва

Всичко започва с една болница и една фармацевтична лаборатория.

От 1921 г.