Устойчиво развитие

За Weleda традициите и иновациите са еднакво важни. Те стоят в основата на нашата дългосрочна ангажираност към трите стълба на екологичното, социалното и икономическото устойчиво развитие.

Ангажираността на Weleda към устойчивото развитие

При очакван ръст на световното население от седем на девет милиарда до 2050 г., търсенето на намаляващи природни ресурси нараства. Според антропософските идеи на Рудолф Щайнер, основател на Weleda, трябва да направим всичко възможно, за да обезпечим нормални условия за живот на всички хора в наши дни, без да излагаме на риск нуждите на бъдещите поколения.

Тук във Weleda се стремим да постигнем това, като защитаваме и уважаваме нашата околна среда и нейното биоразнообразие, третираме и възнаграждаваме справедливо своите служители, партньори и общности и изграждаме етична икономика, която създава стойност, вместо да я отнема. Познанията, които придобихме, управлявайки напълно устойчив бизнес вече повече от 90 години, правят бранда и продуктите ни единствени по рода си.

Устойчив бизнес

Устойчива икономика е тази, при която земните ресурси не се оползотворяват по-бързо, отколкото природата може да ги възобнови. Рентабилността е продукт на процъфтяващи екосистеми и успешно развиващи се общности.

Икономическо устойчиво развитие

Етично отношение

Като социално ориентирана компания, ние също считаме за изключително важно да се предостави сигурност, индивидуално развитие и цялостно благосъстояние на служители, доставчици и партньори.

Социално устойчиво развитие

Поемане на отговорност

Нашата екологична ангажираност обхваща множество въпроси – от биоразнообразието, през снабдяването със суровини, използването на природни ресурси и устойчиви опаковки.

Екологично устойчиво развитие