A group of Edelweiss plants
Природа

Профил на растението: еделвайс

Това бяло растение, покритито с бели мъхести косъмчета и считано за символ на Швейцарските Алпи, е всъщност едно лъжливо цвете. Това субалпийско към алпийско цвете расте на скали и сипеи, на камениста почва, богата на калциев карбонат, както и на надморска височина между 1,500 и 3,000 метра. Предпочита южните склонове.

Начин на растеж

Листата на растението еделвайс (Leontopodium alpinum) формират розетка в основата на растението, в скалистата почва. Едно или няколко неразклонени стебълца изникват от розетката и достигат до 10-20 см височина. Тези стебълца, всяко от които завършва с цвят, са покрити с бели мъхести косъмчета. Същото важи и за другите надземни части на растението.

Листа

В допълнение към розетката в основата, растението има тесни, копиеобразни листа, които са разположени равномерно по мъхестите стебла. Листата могат да достигнат до 5 см дължина и 8 мм ширина.

Цветове

Еделвайсът принадлежи към семейство сложноцветни. Цветовете му са обградени с между 5 и 15 звездообразни прицветника. Това бяло растение, покритито с бели мъхести косъмчета и считано за символ на Швейцарските Алпи, е всъщност едно лъжливо цвете. Същинските цветове са всъщност скупчени заедно в центъра. Тук между 2 и 12 чашкоподобни цветни главички съдържат малки жълто-бели цилиндрични цветчета.

 

Разпространение

Това субалпийско към алпийско цвете расте на скали и сипеи, на камениста почва, богата на калциев карбонат, както и на надморска височина между 1,500 и 3,000 метра. Предпочита да расте на южен склон. Еделвайсът е защитен вид и диворастящите еделвайси не могат да бъдат събирани и откъсвани. За производството на екстракта от еделвайс, Weleda култивира растението на над 1,500 метра надморска височина в швейцарските планини. Засажденията от еделвайс са посадени от разсад.

Характеристики

Надземната част на растението се използва за производство на екстракта. Тази чиста, кехлибарена до кафява течност съдържа киселина от еделвайс, киселини на феноли, както и флавоноиди. Благодарение на антиоксидантните си и полезни за кожата свойства, екстрактът от еделвайс е много подходящ за употреба в слънцезащитни продукти.