Осигуряване на суровини

Нашите суровини идват от природата и са с разнообразен произход. Голяма част от тях – над 200 вида – са от нашите собствени градини за лечебни растения. Но освен от собствените ни парцели за отглеждане и събиране, голяма част от суровините ни идват от доставчици, с които поддържаме дългогодишно партньорство. Голяма част от различните видове основни съставки идва от малки и големи ферми, кооперативи, земеделски проекти, както и от търговия по целия свят.

Открийте повече за сътрудничеството ни в осигуряване на суровини и научете за нашите инициативи.

Дългосрочни споразумения за качество на всяко ниво

Справедливите цени и дългосрочните споразумения обезпечават отличното сътрудничество между Weleda и всички наши партньори. Нашите социални стандарти за качество, по-добре познати като справедлива търговия, се прилагат спрямо целия процес и включват и нашите доставчици. Работим само с доставчици, които съблюдават социалните стандарти и условията за работа на служителите си. Освен това нашите дългосрочни партньори по проекти трябва да предлагат справедливо заплащане на служителите си, да насърчават равноправното положение на жените, както и баланса между работа и семеен живот. Тези партньорства често се осъществяват в сътрудничество с правителствени организации за развитие, университети или световни екологични организации.

Съюз за етична биотърговия

От октомври 2011 г. Weleda е пълноправен член на Съюза за етична биотърговия (UEBT). Основана през 2007 г., тази организация с нестопанска цел със седалище в Париж отговаря за световно признатия стандарт за устойчиво снабдяване и оползотворяване на ресурсите, като взима предвид биоразнообразието, както и справедливото разпределение на дохода.

Разбира се, ние разчитаме на изгодни препоръчани източници, за да получим суровините си на конкурентни цени и без особена намеса от посредници, но сме убедени, че справедливото заплащане е предпоставка за развитие на многогодишно и основано на доверие сътрудничество за двете страни. Полезен страничен ефект е, че и двете страни са по-малко уязвими към спекулативната дейност на пазара. Можем да постигнем най-добро качество на материалите, като се учим един от друг в рамките на партньорство, основано на доверие, от което печелят и двете страни - със стабилни цени, постоянно качество и обмен на ноу-хау.

Отглеждани растения

Градините за отглеждане на лечебни растения представляват важна част от бизнес културата на Weleda още от основаването й през 1921 г. Научете повече за градините на Weleda по света.

Нашите градини

От суровина до продукт

Независимо дали е дестилация, извличане или потенциране, чрез прецизните и подходящи системи за преработка природните суровини стават подходящи за нуждите на човека.

Производство

NATRUE и повече

Натуралната козметика не винаги е изцяло натурална. NaTrue е първият международно признат качествен печат за органична и натурална козметика, който внася яснота в джунглата от етикети.

Сертификато и етикети

Качество през всички етапи

Натуралната козметика на Weleda остава вярна на изключителната грижа и качество, гарантирано през всички етапи oт закупуване на суровини, през производство, опаковане и доставка на готовите продукти.

Обещание за качество