Weleda получава B Corp сертификат

Weleda е отдадена на природата и обществото в продължение на 100 години. Международната организация с нестопанска цел B Lab връчи сертификат на Weleda, че прави света по-добро място чрез своята корпоративна политика.

Какво е B Lab и B Corp сертификат?

Бизнесът като добрина - това е основната визия на B Lab! Основана през 2006г в САЩ, тази организация с нестопанска цел сертифицира компании с нестопанска цел като B Coproration (Б Коропарция) - B Corp на кратко. "B" означава полза за обществото и средата, които тези бизнеси осигуряват. Днес членовете на глобалната общност на B Corp работят заедно, за да направят планетата по-добро място. Как правят това? Като подложи на изпитание бизнес практитките. Заинтересованите компании трябва да преминат през строг процес на сертифициране и да отговарят на определени критерии: Какви са ценностите имат по отношение на стила на управление? Какви права имат служителите? Какво е въздействието на бизнеса върху околната среда, обществото и клиентите? 
Компания с B Corp сертификат отговаря на най-високите стандарти за проверени социални и екологични резултати, балансирайки печалбата и целта.

Цели и ценности на световното движение

B Lab обединява компании, работещи за обща цел: да изградят по-приобщаваща и устойчива икономика за всички. "Стремежът към общото благо е промяна на парадигмата", обяснява д-р Стефан Симер, ръководител на отдел "Устойчивост" във Weleda. "Печалбата остава важна цел, но никога не трябва да я постигаме за сметка на хората, животните или околната среда." B Corp са ангажирани с дългосрочен процес на непрекъснато подобрение: на всеки три години тр трябва да пресертифицират и да отговарят на все по-амбициозни стандарти. Целта е не да бъдем по-малко лоши, а да направим повече добро за хората и околната среда чрез примерни бизнес практики. B Corp по дефиниция са обществени предприятия, които използват печалбите си, за да помагат на обществото.

Как компаните получават сертификат B Corps?

За да получат сертификат B Corp, компаниите работят с B Lab, за да оценят бизнеса им до последния детайл. В основата на процеса стои "Оценка на въздействието". Този инструмент измерва как бизнес решенията засягат всички заинтересовани страни - акционери, служители, клиенти и доставчици. Резултатът от 80+ точки позволява на компанията да направи следващата стъпка към сертифициране. Правната отчетност играе ключова роля: например, по решение на собствениците на Weleda, стремежът към общото благо и екологичното благополучие вече е закотвен в нашия устав. Сертифицираните компании подкрепят движението B Corp с годишна такса за сертифициране, подпидват декларация за взаимозависимост на B Corp и се съгласяват с условията на споразумението. Нашето положително въздействие е подкрепено от прозрачност: подробният доклад за оценка е достъпен за обществеността.

Сертификатът B Corp е за компании, които работят по отговорен, екологично устойчив и социално справедлив живот.
Д-р Стефан Симер, Ръководител на отдел "Устойчивост"

Какво означава този сертификат за Weleda?

Винаги сме се ангажирали с устойчивото развитие. Като целево ориентирана компания се стремим към бъдеще, което е екологично устойчиво и социално отговорно. Инвестираме средствата си в етични банки. B Lab бяха впечатлени от нашата сертифицирана натурална козметика и справедливите взаимоотношения, които поддържаме с партньорите си. Получаването на B Corp сертификат беше логичната следващата стъпка за нас, тъй като по този начин можем да приложим ценностите си на практика още по-ефективно. Вместо да предприемем индивидуални мерки, както в миналото, сега стартирахме амбициозна цялостна програма за опазване на климата.

Повече за B Corp и Weleda

Нашата програма за опазване на климата 

До края на 2021г желаем да бъдем климатично неутрални. Първоначалният фокус на нашите усилия е върху нашите сгради, производствените пособия и автомобилен парк. От 2022г ще подобряваме екологичните показатели на всички продукти на Weleda. Това включва намиране на иновативни решения за транспорт, вериги за доставка, земеделско отглеждане на суровини и опаковане, включително производство и обезвреждане. До 2025г се стремим да намалим финансовия въглероден отпечатък, както и въздействието върху околната среда на нашите продукти по време на употреба (както и избягване употребата на топла вода). С нашата програма "Един процент" инвестираме в борбата с изменението на климата, подобряването на здравето на почвата и опазването на биоразнообразието.

Как предпазваме климата

Нашата отговорност към световната общност

Като част от B Corp общността искаме да бъдем модел за подражание и да бъдем пример. Това включва открито споделяне на нашия опит с цялото движение B Corp. Ние предлагаме съвети и подкрепа на други бизнес лидери, които се интересуват от сертифициране. Чрез лекции, семинари и вътрешни групи ние допринасяме за информирането и опита. Застъпничеството на политическо ниво също е важно и ние активно търсим диалог с лицата, вземащи решения. "Всички сме наясно с най-важните проблеми с устойчивото развитие на този свят", отбелязва Стефан Симер. "Като глобално движение B Corp показва, че финансовите, социалните и екологичните цели могат да бъдат постигнати едновременно и са взаимно полезни.'

От началото на 2020г, B Corps защити на световно ниво

200000
хектара земя
16
милиони тона въглерод
225
милиони литри вода

Факти и важни събития

  • B Lab е организация с нестопанска цел, основана в САЩ през 2006г.
  • Към днешна дата има 4,000 сертифицирани компании,  представляващи 150+ индустрии в 77 страни.
  • Международни брандове с B Corp сертификат включват Patagonia, Fairphone, Hootsuite и Ben & Jerry’s.
  • Глобалното B Corp движение работи и с градове, за да подтикне към позитивна промяна чрез инициативата "Градовете могат да бъдат". Има съвместни проекти с Единбург, Кордоба, Барселона, Сантияго, Мендоза, Рио де Женейро и Асунсион.  
  • От 2020г, B Corps защити в световен мащаб 200,000 хектара земя, 16 милиона тона въглерод и спаси 225 милиона литра вода. 
  • От 2015г, B Lab Европа създаде увеличаваща се мрежа от 400+ сертифицирани компании в 9 държави в Европа, включително Франция, Дания, Италия и Испания.
Повече информация