Нашата отдаденост на хората и биоразнообразието

Weleda допринася за свят, където хората и биоразнообразието процъфтяват. Знакът на UEBT  “ДОБИВАНЕ НА СУРОВИНИ С УВАЖЕНИЕ” гарантира, че биоразнообразието е запазено по време на култивацията, събирането и обработката на натуралните съставки, които използваме. Също така показва нашата отдаденост към уважително отношение и справедливи заплати на всички в нашите доставни вериги.

Какво означава знакът на UEBT “ДОБИВАНЕ НА СУРОВИНИ С УВАЖЕНИЕ”?

UEBT е сдружение с нестопанска цел, което насърчава добиването на суровини с уважение към природата. Работи в посока възтсановяване на природата и осигуряване по-добро бъдеще за хората, чрез етично добиване на съставки и запазване на биоразнообразието. UEBT има за цел да допринесе за свят, в който хората и биоразнообразието процъфтяват.

Как защитаваме хабитатите, където растат естествените ни съставки?

Ние носим отговорност за хората, които отглеждат, събират и обработват нашите натурални суровини. Само работейки заедно можем да гарантираме, че естествените хабитати не са експлоатирани, а използвани и защитавани устойчиво. Това е и мисията на UEBT. Weleda е една от първите компании в световен мащаб, която носи знака на UEBT на продуктите си.

Рик Кутч Лоенга, изпълнителен директор на UEBT и експерт по етично добиване на натурални суровини:

“Горди сме, че Weleda покрива критериите на системата за етично добиване на суровини на UEBT, както и че ще е една от първите компании, които ще носят знака ѝ на продуктите си. Покривайки нашия международно признат стандарт, компаниите гарантират на клиентите си, че при добива на суровини биоразнообразието се запазва и използва устойчиво, както и че всички партньори по веригата получават справедливо отношение и заплащане.”

Какви принципи ръководят нашите бизнес активности?

Стандартът на UEBT обхваща 7 основни критерия:

 1. Запазване на биоразнообразието
 2. Устойчива употреба на биоразнообразието
 3. Честно и справедливо споделяне на ползите от биоразнообразието между компаниите и местните общества
 4. Социално-икономическа устойчивост (управление на производство, финанси и пазари)
 5. Спазване на националните и международни закони
 6. Зачитане на правата на участниците, участващи в биотърговията.
 7. Яснота относно собствеността и правото за употреба на земята, както и относно достъпа до натуралните суровини

Какво е UEBT?

Съюзът за етична биотърговия (UEBT) е асоциация с нестопанска цел, която подкрепя и утвърждава ангажимента на компанииете към добива с уважение. Съюзът предоставя световно признат стандарт за етично добиване на натурални съставки. Създадена е като инициатива на ООН и до ден днешен поддържа близко партньорство с Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD) към ООН и Инициативата за биотърговия на Конференцията по пазар и развитие (UNCTAD) към ООН.

Защо Weleda избира UEBT?

В сравнение с други налични сертификати, UEBT засяга социални, екологични и икономически критерии. При съблюдаването на тези критерии ние играем активна роля за опазването на разнообразието в нашите екосистеми. Осигуряваме хабитат за животни и растения, докато помагаме на хората по света да водят по-достоен и здравословен живот. Ние опазваме природните ресурси, за да може бъдещите поколения да имат солидна база за живот.

Как Weleda покрепя местните общества?

 • В момента поддържаме около 50 дългосрочни култивационни партньорства по света.
 • Подкрепяме местни проекти като осигуряваме допълнителна подкрепа за жителите в областите на добив - например, медицинска грижа и образование.
 • Социалната устойчивост е много повече от справедливо заплащане. Аспекти, като защита от дискриминация, от принудителен или детски труд, спазване на правото на асоциация, както и промотирането на трудова сигурност и трудови закони, са примери за многото международни регулации, на които се базира стандартът на UEBT.
 • Фермерите получават справедливи цени, които покриват разходите по имплементирането на най-добрите практики и им позволяват да подобрят качеството на своя живот, като и на живота на техните местни общества.
 • Местната хранителна сигурност не бива да бъде застрашавана от дейностите по добива. Ние съобразяваме доставните си вериги с тези принципи и предприемаме действия при необходимост.
 • Практиките ни следват този строг стандарт и до най-ниското ниво. Провеждаме контролни одити при нужда и предприемаме стъпки към подобрение заедно с местните ни партньори.
 • Също така подсигуряваме, че културната свобода и знанието на местните населения за биоразнообразието не са пренебрегнати.

В какво се състои отдадеността на Weleda към опазването на биоразнообразието?

 • Изискваме от нашите партньори да събират информация за застрашените видове в зоната на добив, например от местни неправителствени организации или министерства на околната среда. На базата на тази информация може да вземем подходящи мерки за да спрем изчезването на застрашени видове или активно да да участваме в съществуващи проекти за опазване на биоразнообразието. Например, според Конвенцията за международна търговия при застрашените видове (CITES), ние добиваме редки и защитени расителни видове като арника от устойчиво и сертифицирано органично производство. Нашите проекти не само подкрепят биоразнообразието, но и местните фермери.
 • Ние подкрепяме партньорите си в прехода им към органично земеделие - без пестициди и монокултури.
 • Насърчаваме партньорите си в култивацията да засаждат редове с цветя и жив плет, тъй те са хабитат на много насекоми.

Нашата отдаденост към добиването на суровини с уважение

Даваме пример:

Все повече потребители съзнателно избират натуралната козметика на Weleda. Повишеното търсене ни позволявада оказваме все по-голям ефект на хората и биоразнообразието в нашите доставни вериги. Сертификатът на UEBT за "ДОБИВАНЕ НА СУРОВИНИ С УВАЖЕНИЕ" е значим принос в това отношение. Нашата визия е, че все повече компании ще се присъединят към нас в похода към етично добиване на суровини  - за тях, за потребителите, за планетата.