Съставки

Най-високите стандарти за качество и внимателното използване на ресурсите вървят ръка за ръка. Около три четвърти от нашите растителни съставки идват от органично или биодинамично земеделие и от сертифицирано събиране на диворастящи растения.