Ние развиваме здравето и красотата в хармония с природата и човека

Ние хората сме свързани един с друг и сме част от природата. За това носим отговорност един към друг и към околната среда. Създадохме шест принципа, основани на нашите ценности и виждания..

1. Холистични

Ние мислим, чувстваме и действаме холистично

Винаги разглеждаме голямата картина и се стремим да разберем всичко свързано с разнообразието. Предприемаме осъзнат подход към себе си и заобикалящата ни среда. Нашите действия са обмислени и сме взели предвид влиянието им върху света. Ние сме отворени и вдъхновени от новите ни идеи.

2. Отговорни

Ние сме модел за подражание и отговорни за действията си

Отговорни сме за своите действия. Това включва създаване на дългосрочни партньорства. Наясно сме с влиянието на действията си и сме възприели ролята на пионери. Виждаме себе си като модел за подражание: за вас и обществото.  

3. Доверие

Ние създаваме доверие чрез прозрачност и честност

Вашето доверие е важно за нас. За това е ключово, това което покаваме отвън, да прилагаме и отвътре. Нашата комуникация е отворена, честна и осъзната. Стремим се към прозрачност и сме отговорни за грешките си. Нашите партньорства и колаборации са чисти, автентични и честни.  

Да разкрием здравето и красотата в хармония с природата и човека – това е нашата цел.

4. Икономическа устойчивост

Работим по здравословен и ефикасен начин, защото икономическият успех прави много неща възможни.

Обръщаме внимание на рентабилността. Това осигурява нашата финансова независимост и икономическа устойчивост. За нас, доброто управление на бизнес означава рентабилността да не бъде самоцел, а да се вплете в корпоративната мисия за "развиване на здравето и красотата в хармония с природата и човека" и да останем иновативни. Да бъде една компания ефективна означава да има добавена стойност за обществото. Рентабилният бизнес означава повече добро за хората и природата. 

5. Без предразсъдъци

Поддържаме пионерския дух на Weleda и сме отворени за нови идеи

Подобно на нашите основатели от преди 100 години, ние желаем да продължим да изпълняваме ролята си на пионери. С това имаме предвид да бъдем креативни, с нови идеи, активно търсещи най-добрите решения.  По този начин допринасяме за промяната и генериране на възможно най-много нови идеи. Работим в посока подобряване на много неща, включително и биоразнообразието. 

6. Вдъхновение

Вдъхновяваме хората със силата на природата

Ние сме част от природата, а тя е изключителен модел за подражание. В продължение на 100 години въплъщаваме силата на природата в нашите продукти и подкрепяме благополучието и жизнеността. Чрез добиването на суровини според принципите на биодинамичното земеделие, ние се грижим за почвите и подпомагаме биоразнообразието. И тъй като намираме дълбок смисъл в нашата работа, обожаваме това, което правим.