Как Weleda променя света

Weleda вече има B Corp сертификат. В това интервю с д-р Стефан Симер, управител на отдел "Устойчиво развитие" във Weleda, говорим за процесът на сертифициране, високите стандарти на организацията и причините, които ни подтикнаха да предприемем тази стъпка.

Какво означава B Corp?

Стефан Симер: B Corp означава “Benefit Corporation” (Корпорация с полза) и сертификатът доказва, че компанията се ангажира със социалните и екологични стандарти. Издава се от организация с нестопанска цел B Lab. Важно е да се отбележи, че не продуктите са сертифицирани, а действията и цялостният подход на компанията. Фокусът е върху социалната добавена стойност и екологичната устойчивост, а не върху максимизиране на печалбата на всяка цена. С други думи, обръщаме внимание на околната среда, биоразнообразието, опазването на видовете, правата на човека, опазването на климата, служителите и клиентите. B Lab го нарича "бизнесът като добрина". Глобалното движение B Corp възниква в САЩ и има за цел да превърне нашата планета в по-добро място.

Звучи прекалено хубаво, за да е истина. Може ли да разкажете повече за тяхната мисия?

Стефан Симер: B Corp общността се обединява от желанието да направи промяна. В света на бизнеса, това поведение е  равносилно на промяна на парадигмата. През по-голямата част от времето, главата цел на бизнеса печалба. Тъй като това няма да се промени в близкото бъдеще, не трябва да бъде на цената на хората, животните и околната среда. Това винаги е било особено важно за Weleda.  За нас беше логично да кандидатстваме за този сертификат. За да направим това, трябваше да променим клаузата за целта в устава на нашата компания, нашето ДНК. Сега нашите корпоративни цели включват общото благо и опазването на околната среда.  

Weleda получава B Corp сертификат

Ако Weleda винаги е поддържала тези ценности, заслужават ли си усилията за получаване на този сертификат?

Стефан Симер: Да, абсолютно! Процесът на сертифициране включва задълбочена оценка на цялата компания. Например, B Lab се интересува от положителното въздействие, което имаме върху обществото, защото в крайна сметка не става въпрос само за печелене на пари. Устойчивостта е в основата на това, което правим, и е закотвена в нашата корпоративна цел. Да бъдем в хармония с природата и хората е възможно само ако сме отговорна и устойчива компания. B Lab признава ангажираността на Weleda към устойчивостта относно натуралната ни козметикa и справедливите отношения, които поддържаме с нашите партньори. В нашият център за устойчиво развитие MUNDI в Швебиш Гмюнд, където училищните класове, организациите с нестопанска цел и компаниите могат да изпитат директно устойчивостта. Също така, правим нашите инвестиции чрезз устойчиво настроени банки. Werde, списанието на Weleda, също дава вдъхновение за зелен живот.

Има редица други сертифициращи организации с подобна цел. Защо Weleda избра B Corp сертификата?

Стефан Симер: Weleda има глобално присъствие и това важи и за B Corp. Зад тях стои изключителна общност, състояща се от много отдадени и вдъхновяващи хора; контактите обогатяват и разширяват нашите перспективи. Обмисляхме различни лейбъли, но в крайна сметка се спряхме на този, по-специално поради неговото световно присъствие. Решението беше взето от Weleda Group и нашия отдел за устойчивост и напълно подкрепено от целия управленски екип и борда на директорите.

Фокусът е върху социално добавената стойност и екологичната устойчивост, а не върху максимизиране на печалбите на всяка цена.

Защо Weleda пожела да бъде сертифицирана?

Стефан Симер: Винаги активно сме насърчавали екологичното и социално справедливо бъдеще. Сега обаче засягаме въпроси като устойчивост по-системно и стратегически от всякога. Нека разгледаме климата например: приехме редица индивидуални дейности за опазване на климата, но без да имаме цялостна стратегия. Обратната връзка, която получихме от процеса на оценка на B Corp беше един от сигналите за нас, че вече преследваме много амбициозни цели за опазване на климата. От тази година ставаме аритметично климатично неутрални по отношение на нашите сгради, производство и автомобилен парк. От 2022г нататък всички наши продукти трябва да станат аритметично климатично неутрални - с други думи, целият корпоративен климатичен отпечатък и всичко, което е необходимо за продуктите като транспорт, верига за доставки, селскостопанско производство на суровини и опаковки, включително производство и отпадъци.  С нашата програма "Един процент" ще инвестираме допълнителен процент от продажбите си главно в опазване на климата, здравето на почвата и биоразнообразието.

Какво трябваше да направи Weleda, за да получи сертификата?

Стефан Симер: Трябваше да отговорим и да предоставим документация на много въпроси относно всички аспекти на компанията. Повече от 100 служители бяха включени в процеса, за да съберат и подготвят цялата необходима информация. От първоначалното ни решение до окончателното ни сертифициране ни отне около година и половина с подкрепата на B Lab. Стремежът към общото благо и екологичното благополучие трябваше да бъде закотвен в писмена форма и интегриран в устава на компанията. Вече е - акционерите на Weleda го решиха на своето събрание. Нашата корпоративна стратегия се гради върху това: не само се стремим да избягваме негативните въздействия, но и да дадем положителен принос по много целенасочен начин.

Как Weleda се включва в движението?

Стефан Симер: Искаме да служим като пример за подражание и пример за общността на B Corp, особено в Швейцария и Германия. В момента има стотици компании, които също искат да бъдат сертифицирани. За да ги подкрепим, ние сме много прозрачни в споделянето на нашия опит с движението като цяло. Освен това изнасяме лекции, участваме в работни групи и лобираме на политическо ниво, търсейки диалог с вземащите решение. Вярвам, че потенциалът е голям ако всички работим за общи цели. Наясно сме с основните проблеми, свързани с устойчивостта в света и правителствата вече са се договорили за свързани цели. Ако като движение можем да покажем, че тези цели могат да бъдат постигнати, оставайки финансово устойчиви, това ще служи като модел за подражание за други компании.

Потребителите вече са наясно как собственото им потребление влияе на планетата и обществото. Хората съвсем правилно молят брандовете и компаниите за повече грижа от тяхна страна.

Как сертификатът B Corp нс Weleda е от полза на потребителите на натурална козметика?

Стефан Симер: Клиентите вече са наясно как собственото им потребление влияе на планетата и обществото. Хората съвсем правилно молят брандове и компании за повече грижа по този въпрос. Това е важна част от обещанието на продукта и обещанието на марката. Тази тенденция може да помогне да направи света по-добро място. Като лидер в индустрията на сертифицирана натурална козметика и антропософски лекарства, ние сме щастливи да поемем този път и да удвоим усилията си. И тъй като фармацевтчната индустрия все още не е толкова напреднала в тази област като разкрасителната индустрия, бихме желали да бъдем пионери в устойчивостта на нашия фармацевтичен бизнес.

Продуктите на Weleda ще носят ли знакът на B Corp?

Стефан Симер: От гледна точка на потребителя, други послания в момента са на преден план - като произход и качество на нашите суровини, информация за опаковката. За нас сертификатът B Corp не е инструмент за генериране на повече продажби. Следователно къде и как ще етикираме остава въпрос за обсъждане.

Има ли критики? Очевидно някои сертифицирани компании от B Corp не работят по напълно устойчив начин.

Стефан Симер: Компании, които не правят нищо, нямат шанс да бъдат сертифицирани с B Corp сертификат. Но дори ако конвенционалните компании тепърва започват процеса и все още не са съвършени, това все пак е окуражаващо развитие. Ако наистина искаме да подобрим света, имаме нужда от промяна навсякъде, не само сред пионерите. Нуждаем се от сътрудничество на големите корпорации. Етикетът B Corp в никакъв случай не е просто орнамент. Изискванията са много прозрачни и разбираеми. Всяка компания, която се интересува, може да се консултира не само с критериите, но и с докладите за оценка. По-трудният въпрос за компаниите е: могат ли да запазят статуса си на сертифициране? Ако не се вземе достатъчно сериозно под внимание ще се случи най-късно след 3 години.