Защо използваме палмово масло?

Ние сме ангажирани с устойчивото отглеждане на палмово масло

Палмовото масло е важна суровина, дори в натуралната козметика. От 2011г ние доставяме палмово масло от сертифицирано органично земеделие и работим за опазване на тропическите гори.

Палмовото масло не е вредно

На практика е невъзможно да си представим натуралната козметика без палмово масло. Сапуните на Weleda, например, съдържат сурово палмово масло, а за много от нашите естествени продукти за грижа за кожата използваме негови производни. Палмовото масло има някои много положителни свойства. Не е необходимо да се втвърдява химически, остава стабилно при нагряване и има дълъг срок на годност. Това е много ефективна култура, която се нуждае от много по-малко земя от соята или слънчогледа, за да произведе същото количество масло.

Устойчиво отглеждане, а не унищожаване на тропическите гори

За съжаление, големи площи тропически гори често са изсичат за плантации за палмово масло. Биоразнообразието на тропическите гори е уникално, а техните почви са огромни въглеродни резервоари. Обезлесяването на тропическите гори не само унищожава биоразнообразието като основа на живота, но и ускорява изменението на климата. Искаме да променим това. От 2011г доставяме чисто и органично палмово масло от Бразилия, което удостоверява, че нито една тропическа гора не е унищожена за неговото отглеждане.

Без тропически гори за палмови насаждения

Много по-малко палмово масло се използва за козметика, отколкото за храна. Независимо от това, ние се ангажираме да гарантираме, че тропическите гори няма да бъдат изсичани за плантации с палмово масло. Това е единственият начин за запазване на биоразнообразието, опазване на климата и производство на устойчиво палмово масло в същото време. Опазването на видовете е защита на климата. Отдавна препоръчваме палмовите насаждения да се засаждат върху угари, за да не се изсичат тропически гори.

Ангажираме се с намирането на решения

Работим, за да компенсираме използването на суровини на основата на палми в страни, където се отглежда маслена палма. Много плантации биват унищожавани в тропическите гори, а заедно с това и местообитанието на много животни, като орангутаните на Борнео. Фондацията за оцеляване на орангутаните в Борнео (BOSF) работи заедно с хора в Индонезия, за да защити последните останали орангутани и тяхното местообитание.

BOSF управлява най-големия проект за опазване на приматите в света, с два центъра на острова, където спасява млади сирачета - орангутани и ги пуска в защитени тропически гори. За да помогнем на приматите, страдащи от въздействието на производството на палмово масло, и да защитим местното биоразнообразие, ние си партнирахме с немската партньорска организация, BOS Germany. Чрез това партньорство ние подкрепяме устойчивото развитие на общността в Борнео и залесяването на тропическите гори, за да могат орангутаните отново да имат дом.

Често си мисля колко съвършена е природата – и че работата ми помага да се запази това състояние на съвършенство.
Анет Пиперидис, Мениджър Устойчиво добиване на суровини във Weleda